Starship Graveyard

I den ydre ring af systemet, ca i midten af de forskellige planter og andre rum ting, ligger en gruppe af ødelagte imperielle skibe. Disse skibe er i meget dårlig stand og det er ikke umiddelbart muligt at genopbygge skibene, men der kan stadig være funktionelle dele eller cargo som er intakt.

Starship Graveyard

Rogue Trader bassemand